Elmospirit.png

 white-cart.png 

OLEMME PÄIVITTÄNEET
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄMME 25.5.2018 UUDEN EU TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDBR) MUKAISEKSI.

ELMOSPIRITIN PALVELUITA KOSKEVAT HENKILÖTIETOJEN SUOJAPERIAATTEET

Yksityisyyden suojasi on meille erityisen tärkeä!

ELMOSPIRIT on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojaselostus kuvaa Elmospiritin henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt. ”Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tätä tietosuojaselostusta sovelletaan, kun Elmospirit on rekisterinpitäjänä. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Elmospiritin palvelujen käyttäminen.

Elmospiritin palveluja voidaan tarjota eri laitealustoilla ja palvelut voivat sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin. Elmospiritin palveluja on mahdollista käyttää mobiililaitteella tai tietokoneella.

Mikäli et hyväksy tämän tietosuojalausekkeen mukaisia käytäntöjä, emme suosittele, että luovutat henkilötietojasi Elmospiritille. Osa Elmospiritin palveluista on käytettävissä ilman rekisteröitymistä, minkä vuoksi henkilötietojen luovutus ei ole välttämätöntä.

Mitä tietoa keräämme?

Elmospirit voi kerätä käyttäjistään tässä selostuksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä rekisteröityessäsi Elmospiritin palvelujen käyttäjäksi, palvelujen käytön yhteydessä, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Elmospirit kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

1. Rekisteröitymisen yhteydessä Elmospiritille antamasi tiedot
- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Luvat, suostumukset
- Tietoja käyttämistäsi laitteista (evästeet)
- Muut suostumuksellasi antamasi tai luovutetut tiedot

Keräämme tietoja eri tavoin, esimerkiksi syöttäessäsi tietoja rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelun käytön yhteydessä.

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot
Saatamme Elmospiritin palvelujen käytöstä seuraavia tietoja:

- Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (evästekäytäntö)
- Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
- Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
- IP-osoite
- Päätelaitteen käyttöjärjestelmä
- Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto
- Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyihin yhteen tai useampiin tarkoituksiin liittyen.

1. Palvelujen tarjoaminen
Henkilötietojasi voidaan käyttää Elmospiritin palveluiden toteuttamiseen, käyttäjän tunnistamiseen ja tehdäksemme Elmospiritin palveluista henkilökohtaisempia, vuorovaikutteisempia ja käyttäjäystävällisempiä. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.
2. Palvelujen kehittäminen
Henkilötietojasi voidaan käyttää Elmospiritin palveluiden kehittämiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen.
3. Markkinointi ja asiakasviestintä
Henkilötietojasi voidaan käyttää Elmospiritin palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun palveluihimme liittyvissä asioissa.

Luovutammeko henkilötietoja?

Elmospirit ei lähtökohtaisesti myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi Elmospiritin ulkopuolelle. Elmospirit voi kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi Elmospiritin ulkopuolelle seuraavissa tilanteissa:
1. Suostumuksesi
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.
2. Tutkimuskäyttö
Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että kyseiset tiedot on ensin muutettu sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole enää tunnistettavissa.
3. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.
Jotkut Elmospiritin palvelut antavat käyttäjän itse hallinnoida keräämiämme henkilötietoja, valintoja ja suostumuksia. Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietojesi ajantasaisuus tällaisia toiminnallisuuksia käyttäen. Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti palvelujemme vaatimusten mukaisuutta. Huolehdimme tietojen väärinkäytöksiin liittyvistä ja muista vastaavista riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja suojattavan tiedon luonne.

Elmospirit voi käyttää palvelujensa toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia. Tällöin huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön, hyvän tietosuojakäytännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Miten käytämme evästeitä?

Elmospirit käyttää evästeit sivustojen ja palvelujen tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä sisältöjen ja viestinnän kohdentamiseen. Sivuillamme voi olla myös muita kolmansien osapuolten komponentteja esimerkiksi yhteisöpalveluihin liittyen.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Käyttäjän katsotaan lopettaneen rekisteröimänsä tilin jos hän ei ole kahteen vuoteen kirjautunut sisään käyttäjätunnuksellaan. Tällöin Elmospirit poistaa henkilön ilmoittamat tiedot käyttäjätietokannasta ja poistaa käyttäjätunnuksen, minkä jälkeen kukaan, edes käyttäjä itse, ei voi enää ottaa sitä uudelleen käyttöön. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Sinulla on oikeus tarkastaa tietosi ja tulla unohdetuksi.

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä alla mainittuun asiakaspalveluumme, hallinnoimalla tietyissä Elmospiritin palveluissa käyttäjätiliäsi sekä hyödyntämällä laitteellasi, sovelluksissamme tai palveluissamme olevia toimintoja.

Käyttäjätunnustasi koskevan tarkastuspyynnön voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen tilaus@elmospirit.fi.  Käyttäjän tunnistamiseksi tarkastuspyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy tarkastuspyyntöä koskevaan Tunnukseen. Tiedot rekisteröidyistä henkilötiedoista toimitetaan takaisin samaan Tunnukseen liittyvään sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Elmospirit kehittää jatkuvasti palvelujaan ja voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Jos tätä tietosuojalauseketta kuitenkin olennaisesti muutetaan, Elmospirit ilmoittaa asiasta tämän tietosuojalausekkeen alussa ja sivustollaan vähintään 30 vuorokauden ajan. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Elmospirit Oy, Törmäkatu 1 Hollola
Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteessa tilaus@elmospirit.fi
Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.